پوکی استخون به انسان هم سرایط کرد
سر عقل بیا
زمان به سرعت گذشت
و زمانی برای فراموش کردن درد نیست
ما ناگهان بزرگ شدیم.

از مردم متنفرم؛
ازشون میترسم؛
در واقع تمام عمرم ازشون میترسیدم؛
آدمای که دوستشون داشتم،
آدمایی که بهشون اعتماد داشتم،
بدترین بلاها رو سرم آوردن.

‌Mr Robot
ژَک
سر عقل بیا
سر عقل اومدی از ادما دوری کن
‌حواسمو هر جا پرت کنم پیش تو میوفته

-چیلفراگ
حواسمو تو چشمات دیدم ابروهاتو بالا پرت کردی

ژک
یه تیکه چوب شدم که فکرام شدن موریانه

ژک
خوابم برعکس شده
روزا خواب میبینم شبا بیداری

ژک
آینه دید که تنهام، دست بردم سمتش دستشو برد از سمتم

ژک
این دنیا یه خوابه و ماهم یه اسیر تو بیداری

ژک
‌اگر می‌شد، درون پاکت‌نامه برایت کمی «بغل» پست می‌کردم.

-ماهی
تو کدوم زمینی که بیام زمین گیرت شم.

ژک
نصف افسردگی هامون از همین تلگرام شروع شد
زمان به سرعت گذشت
و زمانی برای فراموش کردن درد نیست
ما ناگهان بزرگ شدیم.
چشماش بسته بود آینه داد میزد گوشت با من باشه

ژک
2024/02/21 08:45:23
Back to Top
HTML Embed Code: